Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj GRAD BELIŠĆE
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0012498
2020/S 063-150064Pregled objave u TED-u
Naziv Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine-grupa I
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 9.560.736,10
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.4.2020. 10:00
Datum objave 26.3.2020.
Datum slanja 25.3.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.06.2020. 03.06.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 123_Dokumentacija o nabavi_izvođenje radova na pro...
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:38:23
Naziv: Grupa I_GP_Palacˇa_Gutmann_glavni arhitektonski pr...
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:57:03
Naziv: Grupa I_GP_Palača_Gutmann_Trosˇkovnicˇki detalji P...
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:57:12
Naziv: Grupa I_GP_Palača_Gutmann_glavni elektrotehnički p...
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:57:41
Naziv: Grupa I_Glavni strojarski projekt_grijanje i hlađe...
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:58:05
Naziv: Grupa 1_Palej_GSP_vodovod.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:58:19
Naziv: Grupa 1_Palej_glavni strojarski projekt_projekt di...
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:58:30

ESPD - Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine-grupa IPovratak na vrh

Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređen

Naziv: Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređen
Zadnja promjena: 25.3.2020. 13:51:38

Troškovnik - Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine-grupa IPovratak na vrh

Troškovnik - Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne b...

Naziv: Trosˇkovnik za grupu 1_M1_M6_09_04_2020_Korekcija_...
Zadnja promjena: 15.4.2020. 15:06:56

Odluke o odabiru - Izvođenje radova na obnovi Palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine-grupa IPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 207_Odluka o odabiru_Izvođenej radova na obnovi Pa...
Zadnja promjena: 14.5.2020. 15:19:24

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 142_Odgovor na upit gospodarskog subjekta.pdf
Zadnja promjena: 9.4.2020. 8:54:12

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 144_Odgovor na upit gospodarskog subjekta.pdf
Zadnja promjena: 9.4.2020. 15:29:50

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 155_Odgovori na upite gospodarskih subjekta.pdf
Zadnja promjena: 15.4.2020. 15:08:56

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 157_Odgovor na upit gospodarskog subjekta.pdf
Zadnja promjena: 16.4.2020. 14:58:33

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 206_Zapisnik pregled i ocjena ponuda_Obnova Palače...
Zadnja promjena: 14.5.2020. 15:20:40
Naziv: Prilozi uz zapisnik_NMV_13_19_grupa I.rar
Zadnja promjena: 14.5.2020. 15:21:34

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 167_Zapisnik sa otvaranja ponuda.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2020. 10:27:17