Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/S 002-0010642
Naziv sanacija klizišta Klokovec 1 i 2 (faza 1) na ŽC2155
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.120.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.3.2014 10:00
Datum objave 4.3.2014
Datum slanja 3.3.2014
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 29.04.2014. 28.04.2014.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 3.3.2014 11:37:34

Dokumentacija sanacija klizišta Klokovec 1 i 2, faza 1.pdf

Zadnja promjena: 3.3.2014 10:42:05

1.Opće napomene klizište Klokovec 1 i 2 2155.pdf

Zadnja promjena: 3.3.2014 10:42:27

2.Ponudbeni troškovnik Klizište Klokovec 1 i 2.xls

Zadnja promjena: 3.3.2014 10:44:23

3.1. Klizište Klokovec 1 i 2 ZC2155-PN.pdf

Zadnja promjena: 3.3.2014 10:44:58

3.2. Klizište Klokovec 1 i 2 ZC2155_NPP1.pdf

Zadnja promjena: 3.3.2014 10:45:27

3.3. Klizište Kolokovec 1 i 2 ZC2155-NPP2.pdf

Zadnja promjena: 3.3.2014 10:46:18

4. Pregledna karta-klizište Klokovec 1 i 2.pdf

Zadnja promjena: 12.3.2014 9:13:13

Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje0001.pdf