Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00053
Naziv sanacija klizišta Grešna Gorica 3 na Ž2151
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.4.2014. 10:00
Datum objave 3.4.2014.
Datum slanja 2.4.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 2.4.2014. 12:55:32
Naziv: 1 -Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 2.4.2014. 12:56:12
Naziv: Tehnička dokumentacija-Grešna Gorica 3.pdf
Zadnja promjena: 2.4.2014. 12:57:36
Naziv: Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 2.4.2014. 12:58:06
Naziv: 3 -KARTA KLIZIŠTA Grešna Gorica - 3.pdf
Zadnja promjena: 2.4.2014. 12:58:40