Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00053
Naziv sanacija klizišta Grešna Gorica 3 na Ž2151
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.4.2014 10:00
Datum objave 3.4.2014
Datum slanja 2.4.2014
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 2.4.2014 12:55:32

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 2.4.2014 12:56:12

1 -Opće napomene.pdf

Zadnja promjena: 2.4.2014 12:57:36

Tehnička dokumentacija-Grešna Gorica 3.pdf

Zadnja promjena: 2.4.2014 12:58:06

Troškovnik.xls

Zadnja promjena: 2.4.2014 12:58:40

3 -KARTA KLIZIŠTA Grešna Gorica - 3.pdf