Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00075
Naziv sanacija klizišta Putkovec na Ž2096
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.4.2014. 10:00
Datum objave 15.4.2014.
Datum slanja 14.4.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2014. 9:06:56
Naziv: Tehnički dio.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2014. 9:07:57
Naziv: TROŠKOVNIK klizišta PUTKOVEC.xls
Zadnja promjena: 14.4.2014. 9:08:29