Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00199
Naziv sanacija klizišta Hruševec 1 na Ž2200
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 23.6.2014. 11:00
Datum objave 12.6.2014.
Datum slanja 11.6.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 11.6.2014. 11:22:57
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 11.6.2014. 11:23:19
Naziv: TEHNIČKA DOK. HRUŠEVEC - 1 - ŽC 2200 - komplet.pdf
Zadnja promjena: 11.6.2014. 11:24:20
Naziv: TROŠKOVNIK - HRUŠEVEC - 1.xls
Zadnja promjena: 11.6.2014. 11:24:40