Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00308
Naziv sanacija klizišta Veliki Tabor na L22005 (st.0+185)
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2014. 10:00
Datum objave 28.7.2014.
Datum slanja 25.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:40:39
Naziv: Opće napomene-klizište Veliki Tabor.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:43:01
Naziv: LC22005 - VELIKI TABOR - teh. dok. komplet.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:43:57
Naziv: Troškovnik LC22005 VelikiTabor - ŽUC.xls
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:44:22