Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00309
Naziv radovi na sanaciji klizišta Pristava na Ž2153
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2014. 09:00
Datum objave 28.7.2014.
Datum slanja 25.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:55:20
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:56:15
Naziv: ŽC 2153 - PRISTAVA - komplet dok..pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:57:52
Naziv: TROŠKOVNIK ŽC 2153 - PRISTAVA.xls
Zadnja promjena: 25.7.2014. 11:58:14