Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00312
Naziv sanacija klizišta Veliki Bukovec na Ž2242
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2014. 11:00
Datum objave 28.7.2014.
Datum slanja 25.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:02:31
Naziv: Opće napomene-klizište Veliki Bukovec.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:03:43
Naziv: ŽC2242 -VELIKI_BUKOVEC - Teh. dok. komplet.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:04:32
Naziv: TROŠKOVNIK-VELIKI BUKOVEC - ŽUC.xls
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:04:49