Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00313
Naziv radovi na sanaciji klizišta Donje Jesenje 1 na L22010
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2014. 12:00
Datum objave 28.7.2014.
Datum slanja 25.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:11:19
Naziv: Opće napomene-klizište D. Jesenje-1.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:11:35
Naziv: LC 22010 - DONJE JESENJE-1 - teh. dok. komplet.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:12:26
Naziv: TROŠKOVNIK-D. JESENJE-1- ŽUC.xls
Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:12:44