Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00313
Naziv radovi na sanaciji klizišta Donje Jesenje 1 na L22010
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2014. 12:00
Datum objave 28.7.2014.
Datum slanja 25.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:11:19

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:11:35

Opće napomene-klizište D. Jesenje-1.pdf

Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:12:26

LC 22010 - DONJE JESENJE-1 - teh. dok. komplet.pdf

Zadnja promjena: 25.7.2014. 12:12:44

TROŠKOVNIK-D. JESENJE-1- ŽUC.xls