Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00357
Naziv sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.9.2014. 11:00
Datum objave 5.9.2014.
Datum slanja 4.9.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 4.9.2014. 12:41:53
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 4.9.2014. 12:42:25
Naziv: ELABORAT SAN. KLIZ.- LC 22027 D. ŠKRNIK.PDF
Zadnja promjena: 4.9.2014. 12:46:53
Naziv: PONUDBENI TROŠKOVNIK klizišta DONJI ŠKRNIK - za na...
Zadnja promjena: 4.9.2014. 12:47:17