Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD DUGA RESA
Oznaka/broj 2014/S 002-0054265
Naziv Nabava lož ulja za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 09135000-4 Loživa ulja
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 803.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.12.2014. 12:00
Datum objave 25.11.2014.
Datum slanja 24.11.2014.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 09.03.2015. 06.03.2015.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.pdf
Zadnja promjena: 24.11.2014. 13:27:28
Naziv: 1. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje.pdf
Zadnja promjena: 3.12.2014. 9:05:28
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda lož ulje 2015....
Zadnja promjena: 24.12.2014. 11:14:34
Naziv: Odluka o odabiru lož ulje 2015.pdf
Zadnja promjena: 24.12.2014. 11:14:50