Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2015/ 0BP-00118
Naziv sanacija klizišta na ŽC 2171-HRAŠČINA na stacionaži 0+490,0 km
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.3.2015. 10:00
Datum objave 17.3.2015.
Datum slanja 16.3.2015.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 16.3.2015. 11:27:05
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 16.3.2015. 11:27:28
Naziv: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - komplet.pdf
Zadnja promjena: 16.3.2015. 11:28:07
Naziv: Troškovnik-HRAŠĆINA - 0+490 km.xlsx
Zadnja promjena: 16.3.2015. 11:28:25