Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2015/ 0BP-00120
Naziv sanacija klizišta na Ž22088 Bregi Radobojski 2- dionica 1, st.1+100 km
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.3.2015. 09:00
Datum objave 17.3.2015.
Datum slanja 16.3.2015.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2015. 12:35:30
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2015. 12:36:02
Naziv: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2015. 12:38:25
Naziv: TROŠ_LC 22088_BREGI RADOBOJSKI - 2.xls
Zadnja promjena: 18.3.2015. 9:57:31
Naziv: OBAVIJEST PONUDITELJIMA.pdf
Zadnja promjena: 23.3.2015. 13:12:12