Objava - Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

Preuzimanje objave
Naručitelj HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Oznaka/broj 2021/S 0F5-0029046
Naziv OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLIT
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 31682210-5 Mjerna i upravljačka oprema
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.920.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.8.2021. 10:00
Datum objave 3.8.2021.
Datum slanja 2.8.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave 23.09.2021. 22.09.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON_OPREMA_BAŽDARNICA_43-M-366-21.doc
Zadnja promjena: 2.8.2021. 11:19:45
Naziv: Prijedlog Ugovora_OPREMA ZA BAŽDARNICU.docx
Zadnja promjena: 2.8.2021. 11:19:50
Naziv: 3.Kriterij ENP.docx_V19.7.docx
Zadnja promjena: 2.8.2021. 11:19:55
Naziv: 2.Tehnička specifikacija19.7.docx
Zadnja promjena: 2.8.2021. 11:20:00

ESPD - OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLITPovratak na vrh

OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLIT

Naziv: OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLIT
Zadnja promjena: 2.8.2021. 11:19:01

Troškovnik - OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLITPovratak na vrh

Troškovnik - OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLIT

Naziv: 1.Troškovnik_.xlsx_23.7..xlsx
Zadnja promjena: 2.8.2021. 11:23:19

Odluke o odabiru - OPREMA ZA BAŽDARNICU U ELEKTRODALMACIJI SPLITPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 1.9.2021. 7:30:48

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik o pregledu.PDF
Zadnja promjena: 1.9.2021. 7:29:58
Naziv: 43-M-366-21_Ocjena ekonomski najpovoljnije ponude....
Zadnja promjena: 1.9.2021. 7:29:57

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: zapisnik o otvaranju.pdf
Zadnja promjena: 25.8.2021. 10:11:14