Naručitelj Grad Vukovar
Broj objave 2021/S 01K-0043566
Predmet koncesije Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 2.700.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 07.02.2022 09:00
Datum objave 2.12.2021.
Datum slanja 1.12.2021.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 16.12.2021. 15.12.2021.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: 14 Izmjena DZN-Koncesija-prijevoz putnika-Vukovar ...
Zadnja promjena: 15.12.2021. 11:34:28
Naziv: 13 Informacija o izjavljenoj žalbi na DzN.docx
Zadnja promjena: 15.12.2021. 11:31:10