Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00098
Naziv radovi na sanciji klizišta Veternica
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.3.2016. 10:00
Datum objave 17.3.2016.
Datum slanja 16.3.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 16.3.2016. 10:49:06
Naziv: Tehnička dokumentacija_LC 22015_Veternica.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2016. 14:45:05
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 21.3.2016. 9:03:00
Naziv: Troškovnik -LC 22015 Veternica.xls
Zadnja promjena: 16.3.2016. 10:51:04
Naziv: KARTA klizišta_LC 22015 VETERNICA.pdf
Zadnja promjena: 16.3.2016. 10:51:23