Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00098
Naziv radovi na sanciji klizišta Veternica
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.3.2016. 10:00
Datum objave 17.3.2016.
Datum slanja 16.3.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 16.3.2016. 10:49:06

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 22.3.2016. 14:45:05

Tehnička dokumentacija_LC 22015_Veternica.pdf

Zadnja promjena: 21.3.2016. 9:03:00

Opće napomene.pdf

Zadnja promjena: 16.3.2016. 10:51:04

Troškovnik -LC 22015 Veternica.xls

Zadnja promjena: 16.3.2016. 10:51:23

KARTA klizišta_LC 22015 VETERNICA.pdf