Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00099
Naziv sanacija klizišta Poljana sutlanska
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 31.3.2016. 10:00
Datum objave 17.3.2016.
Datum slanja 16.3.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 16.3.2016. 11:03:33

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 16.3.2016. 11:03:53

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 16.3.2016. 11:04:32

TEH_DOKUM_POLJANA SUTLANSKA.pdf

Zadnja promjena: 16.3.2016. 11:04:47

Troškovnik_LC 22004_Poljana Sutlanska.xls

Zadnja promjena: 16.3.2016. 11:05:11

KARTA klizišta_22004_Poljana Sut.pdf

Zadnja promjena: 21.3.2016. 9:01:09

Opće napomene.pdf