Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00126
Naziv sanacija klizišta na ŽC 2171-HRAŠČINA 6
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.4.2016. 10:00
Datum objave 1.4.2016.
Datum slanja 31.3.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:09:12

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:09:35

Opće napomene.pdf

Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:10:11

TEH_DOKUM_KLIZIŠTA_HRASĆINA_6.pdf

Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:10:35

PONUDBENI_Troškovnik_ŽC 2171-Hrašćina_6.xls

Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:10:51

KARTA klizišta_ŽC 2171_Hrašćina 6.pdf