Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00126
Naziv sanacija klizišta na ŽC 2171-HRAŠČINA 6
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.4.2016. 10:00
Datum objave 1.4.2016.
Datum slanja 31.3.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:09:12
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:09:35
Naziv: TEH_DOKUM_KLIZIŠTA_HRASĆINA_6.pdf
Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:10:11
Naziv: PONUDBENI_Troškovnik_ŽC 2171-Hrašćina_6.xls
Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:10:35
Naziv: KARTA klizišta_ŽC 2171_Hrašćina 6.pdf
Zadnja promjena: 31.3.2016. 11:10:51