Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KRAPINA
Oznaka/broj 2016/S 002-0007600
Naziv Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine u 2016. godini
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233000-9 Građevinski radovi, radovi na izgradnji temelja i radovi na izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.317.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.4.2016. 09:00
Datum objave 11.4.2016.
Datum slanja 8.4.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 16.06.2016. 15.06.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje-sanacija nerazvrstanih...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:42:33
Naziv: prilog br. 1 - Ponudbeni list.docx
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:43:01
Naziv: prilog br. 3 - Prijedlog ugovora o javnoj nabavi.d...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:43:19
Naziv: prilog br. 4 - Obrazac izjave o nekažnjavanju.docx
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:43:35
Naziv: Prilog br. 5 - Izjava o ovlaštenju za obavljanje d...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:43:50
Naziv: Prilog br. 6 - Izjava o obavljanju djelatnosti gra...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:44:07
Naziv: Prilog br. 7 - Izjava o ovlaštenom voditelju radov...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:44:24
Naziv: Prilog br. 8 - Obrazac popisa ugovora o radovima.d...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:44:44
Naziv: Prilog br. 9 - Obrazac Potvrde o uredno izvršenim ...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:45:01

Troškovnik - Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine u 2016. godiniPovratak na vrh

Troškovnik - Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine u 2016. godini

Naziv: prilog br. 2 - Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:52:20

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 17.5.2016. 14:39:30

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 17.5.2016. 14:40:29

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 29.4.2016. 9:21:44
Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 29.4.2016. 13:55:03