Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Oznaka/broj 2022/ 0BP-01871
Naziv Nabava usluga kontrole projekta (revidenta) - Poziv redni broj 1.
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.6.2022. 10:00
Datum objave 13.6.2022.
Datum slanja 10.6.2022.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 03.11.2022. 02.11.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Poziv_dostava_ponuda_REV_1.zip
Zadnja promjena: 10.6.2022. 15:44:55

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe 1,2Nabava usluga kontrole projekta (revidenta) - Poziv redni broj 1.

Naziv: Grupe 1,2Nabava usluga kontrole projekta (reviden...
Zadnja promjena: 10.6.2022. 15:47:28

Troškovnik - Grupa 1-Usluga kontrole projekata uklanjanja kuća, projekta obnove kuća/višestambenih/stambeno-poslovnih/poslovnih zgrada procijenjene uporabljivosti PN1/PN2 i N1/N2 za razinu obnove 3Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa 1-Usluga kontrole projekata uklanjanja kuća, projekta obnove kuća/višestambenih/stambeno-poslovnih/po...

Naziv: Privitak_2_Troskovnik_G1.xlsx
Zadnja promjena: 10.6.2022. 15:50:06

Troškovnik - Grupa 2-Usluga kontrole projekata obnove kuća /višestambenih/stambeno-poslovnih/poslovnih zgrada procijenjene uporabljivosti PN1/PN2 za razinu obnove 2Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa 2-Usluga kontrole projekata obnove kuća /višestambenih/stambeno-poslovnih/poslovnih zgrada procijenje...

Naziv: Privitak_3_Troskovnik_G2.xlsx
Zadnja promjena: 10.6.2022. 15:50:26

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka - Grupa 1.pdf
Zadnja promjena: 18.10.2022. 10:19:12

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka - Grupa 2.pdf
Zadnja promjena: 18.10.2022. 10:19:13

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik.pdf
Zadnja promjena: 18.10.2022. 10:19:13
Naziv: Prilozi.pdf
Zadnja promjena: 18.10.2022. 10:19:37
Naziv: Prilog 2.pdf
Zadnja promjena: 18.10.2022. 10:19:40