Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KRAPINA
Oznaka/broj 2016/S 002-0008022
Naziv Sanacija klizišta Trški Vrh na nerazvrstanoj cesti na području Grada Krapine
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233000-9 Građevinski radovi, radovi na izgradnji temelja i radovi na izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 570.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.5.2016. 12:00
Datum objave 15.4.2016.
Datum slanja 14.4.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 31.10.2016. 28.10.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje s ponudbenim listom, o...
Zadnja promjena: 14.4.2016. 9:10:19
Naziv: Prijedlog ugovora.docx
Zadnja promjena: 14.4.2016. 9:10:40
Naziv: Tehnički opisi i nacrti.zip
Zadnja promjena: 14.4.2016. 9:13:09

Troškovnik - Sanacija klizišta Trški Vrh na nerazvrstanoj cesti na području Grada KrapinePovratak na vrh

Troškovnik - Sanacija klizišta Trški Vrh na nerazvrstanoj cesti na području Grada Krapine

Naziv: Troškovnik-klizište Trški Vrh.xlsx
Zadnja promjena: 14.4.2016. 13:32:40

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 5.5.2016. 13:14:48