Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
Oznaka/broj 2022/ 0BP-02022
Naziv Nabava_izrada kreditnih mapa s uloškom
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 22852000-7 Mape
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.7.2022. 11:00
Datum objave 28.6.2022.
Datum slanja 27.6.2022.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: EVB 088-22 Poziv na dostavu ponuda.pdf
Zadnja promjena: 27.6.2022. 14:47:51
Naziv: Privitak broj 3 - Fotografije uzoraka.xlsx
Zadnja promjena: 27.6.2022. 14:48:19
Naziv: Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1.docx
Zadnja promjena: 27.6.2022. 14:48:24
Naziv: Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-.docx
Zadnja promjena: 27.6.2022. 14:48:28
Naziv: EVB 088-22 Poziv na dostavu ponuda_I. izmjene.pdf
Zadnja promjena: 6.7.2022. 8:47:30
Naziv: EVB 088-22 Poziv na dostavu ponuda_II. izmjene.pdf
Zadnja promjena: 12.7.2022. 8:52:01

Troškovnik - Nabava_izrada kreditnih mapa s uloškomPovratak na vrh

Troškovnik - Nabava_izrada kreditnih mapa s uloškom

Naziv: Privitak broj 1 - Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 27.6.2022. 14:49:18

Obavijest o ispravku roka za dostavuPovratak na vrh

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 6.7.2022. 8:46:55
Oznaka: EVB 088-22 - 7

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 12.7.2022. 8:51:18
Oznaka: EVB 088-22 - 9