Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj HEP - Proizvodnja d.o.o.
Oznaka/broj 2022/ 0BU-02042
Naziv Sanacija i uređenje parkirališta i platoa
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45223300-9 Građevinski radovi na parkiralištima
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.5.2022. 14:00
Datum objave 30.6.2022.
Datum slanja 29.6.2022.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 27.04.2022. 26.04.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 27-B-109-22 DON radovi EOJN U.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2022. 8:22:37
Naziv: 27-B-109-22 Tehničke specifikacije.doc
Zadnja promjena: 26.4.2022. 8:22:41
Naziv: 27-B-109-22 Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 26.4.2022. 8:22:45

Troškovnik - Sanacija i uređenje parkirališta i platoaPovratak na vrh

Troškovnik - Sanacija i uređenje parkirališta i platoa

Naziv: 27-B-109-22 Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 26.4.2022. 8:23:23

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 27-B-109-22 Zahtjevi, objašnjenja i izmjene DON.pd...
Zadnja promjena: 29.4.2022. 8:54:57

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: 27-B-109-22 Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu...
Zadnja promjena: 24.5.2022. 8:30:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 27-B-109-22 Zapisnik o otvaranju i Upisnik.pdf
Zadnja promjena: 11.5.2022. 14:14:58