Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Preuzimanje objave
Naručitelj Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar
Oznaka/broj 2022/S 0F3-0025438
Naziv Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66510000-8 Osigurateljne usluge
Vrsta postupka Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora
Proc.vrijed. 6.516.021,00
Datum objave 30.6.2022.
Datum slanja 29.6.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da