Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00225
Naziv sanacija propusta preko potoka Osredek na Ž2151 u Desiniću
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.5.2016. 10:00
Datum objave 18.5.2016.
Datum slanja 17.5.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 17.5.2016. 9:37:05
Naziv: Prilog 1 - Opće napomene-Sanacija propusta Desinić...
Zadnja promjena: 17.5.2016. 9:37:25
Naziv: Grafički prilog 1 - sanacija propusta Desinić.pdf
Zadnja promjena: 17.5.2016. 9:37:49
Naziv: Grafički prilog 2 - sanacija propusta Desinić.pdf
Zadnja promjena: 17.5.2016. 9:38:23
Naziv: Obrazac 4 - Sanacija propusta 2151 Desinić (2).xls
Zadnja promjena: 17.5.2016. 9:55:16