Naručitelj Grad Mursko Središće
Broj objave 2022/S 01K-0037122
Predmet koncesije Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 371.623,86
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.10.2022 12:00
Datum objave 21.9.2022.
Datum slanja 20.9.2022.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 29.11.2022. 28.11.2022.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.doc
Zadnja promjena: 20.9.2022. 10:42:17
Naziv: Obrasci i prilozi.doc
Zadnja promjena: 20.9.2022. 10:25:00
Naziv: Ugovor o koncesiji.docx
Zadnja promjena: 20.9.2022. 10:25:30
Naziv: CJENIK.docx
Zadnja promjena: 20.9.2022. 12:28:54

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o odabiru koncesionara.pdf
Zadnja promjena: 28.11.2022. 12:33:43
Naziv: ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA.pdf
Zadnja promjena: 28.11.2022. 12:37:03