Objava - Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Preuzimanje objave
Naručitelj VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Oznaka/broj 2022/S F14-0037546
2022/S 186-527786Pregled objave u TED-u
Naziv AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJE
Vrsta dokumenta* Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45252100-9 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 116.108.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 23.8.2023. 09:00
Datum objave 26.9.2022.
Datum slanja 22.9.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 31.07.2023. 28.07.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.07.2023. 20.07.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 10.07.2023. 07.07.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 09.06.2023. 05.06.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.04.2023. 19.04.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 27.03.2023. 22.03.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 27.02.2023. 24.02.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 23.01.2023. 20.01.2023.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 19.12.2022. 16.12.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 21.11.2022. 17.11.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.10.2022. 20.10.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 22.08.2022. 17.08.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 18.07.2022. 13.07.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 23.06.2022. 20.06.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 20.05.2022. 17.05.2022.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 25.04.2022. 20.04.2022.
Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava 12.07.2021. 07.07.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Knjiga 1 - CUPOV Divulje 18. izmjena_28.07.2023_.p...
Zadnja promjena: 28.7.2023. 15:45:53
Naziv: KNJIGA 2 DIVULJE- 5. izmjene.pdf
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:44:07
Naziv: KNJIGA 3 CUPOV DIVULJE- 6. izmjena_11.07. 2023_.pd...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 15:16:48
Naziv: Knjiga 4 - CUPOV DIVULJE 4. izmjena 05.06.2023.pdf
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:44:39
Naziv: KNJIGA 5 - CUPOV Divulje.pdf
Zadnja promjena: 7.7.2021. 9:04:48
Naziv: Knjiga 5 - Prilozi-link.doc
Zadnja promjena: 7.7.2021. 9:16:16
Naziv: OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA I Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2022. 11:02:13
Naziv: 2. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 17.5.2022. 14:11:35
Naziv: 3. Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 20.6.2022. 11:21:29
Naziv: 4. Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 13.7.2022. 13:06:05
Naziv: 5. Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 17.8.2022. 10:42:44
Naziv: 6. Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 22.9.2022. 14:41:40
Naziv: 7. Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 20.10.2022. 14:51:41
Naziv: 8. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 17.11.2022. 14:23:06
Naziv: 9. Izmjena DoN.pdf
Zadnja promjena: 16.12.2022. 17:31:17
Naziv: 10. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 20.1.2023. 11:07:42
Naziv: 11. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 24.2.2023. 15:42:43
Naziv: CUPOV Divulje ELEKTRO.zip
Zadnja promjena: 24.2.2023. 15:42:06
Naziv: 12. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 22.3.2023. 9:53:57
Naziv: 13. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 19.4.2023. 11:55:06
Naziv: 14. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:45:23
Naziv: 15. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 7.7.2023. 13:48:42
Naziv: 16. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 20.7.2023. 13:36:49
Naziv: 17. Izmjena DoN (1).pdf
Zadnja promjena: 28.7.2023. 15:46:13

ESPD - AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJEPovratak na vrh

AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJE

Naziv: AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI...
Zadnja promjena: 7.7.2021. 9:01:16

Troškovnik - AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJEPovratak na vrh

Troškovnik - AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR RADOVI NA NADOGRADNJI CUPOV DIVULJE

Naziv: Knjiga 4 - CUPOV Divulje - 5. izmjena_05.06. 2023....
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:45:41

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor na pitanja ZGS - 1.pdf
Zadnja promjena: 9.5.2022. 12:52:28

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori na pitanja 12.07.2022..pdf
Zadnja promjena: 13.7.2022. 13:10:15

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br 3 - DIVULJE.docx.pdf
Zadnja promjena: 24.2.2023. 15:47:00

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor br. 4 - DIVULJE.docx.pdf
Zadnja promjena: 24.2.2023. 15:48:12

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor br. 5 - DIVULJE.pdf
Zadnja promjena: 24.2.2023. 15:48:56

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br. 6.pdf
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:48:02

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br. 7.pdf
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:48:03

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br. 8.pdf
Zadnja promjena: 5.6.2023. 13:48:05

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br. 9.pdf
Zadnja promjena: 11.7.2023. 15:18:21

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br. 10.pdf
Zadnja promjena: 20.7.2023. 13:38:19

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori br. 11.pdf
Zadnja promjena: 28.7.2023. 15:47:36

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Naziv: Informacija o izjvaljenoj žalbi.pdf
Zadnja promjena: 27.7.2021. 10:14:00

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda 2020-AURKT-02.pdf
Zadnja promjena: 23.8.2023. 9:22:11
Naziv: Upisnik ponuda i ZZS, 2020-AURKT02.pdf
Zadnja promjena: 23.8.2023. 9:21:43