Objava - Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja

Preuzimanje objave
Naručitelj THALASSOTHERAPIA - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
Oznaka/broj 2022/S F20-0037596
2022/S 187-529426Pregled objave u TED-u
Naziv Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
Vrsta dokumenta* Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33123220-6 Uređaji za kardioangiografiju
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 5.126.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.1.2022. 12:00
Datum objave 26.9.2022.
Datum slanja 23.9.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.03.2022. 17.03.2022.
Obavijest o nadmetanju 23.12.2021. 20.12.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Don 2022..pdf
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:28:52

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazi

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13Nabava potrošn...
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:33:10

Troškovnik - Potrošni i ugradbeni materijal za aplikaciju kontrastnog sredstva, za ostijalne lezije, male krvne žile, tretiranje aneurizmi, ruptura koronarnih arterijaPovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni i ugradbeni materijal za aplikaciju kontrastnog sredstva, za ostijalne lezije, male krvne žile, tr...

Naziv: Grupa 1.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:35:44

Troškovnik - Potrošni materijal za kompletnu dijagnostiku, hemostazu, za proksimalne fokalne stenozePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za kompletnu dijagnostiku, hemostazu, za proksimalne fokalne stenoze

Naziv: Grupa 2.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:35:52

Troškovnik - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije

Naziv: Grupa 3.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:35:58

Troškovnik - Potrošni materijal za vrlo zahtjevne lezije i male krvne žile, disekcije krvnih žila i akutne tromboske okluzijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za vrlo zahtjevne lezije i male krvne žile, disekcije krvnih žila i akutne tromboske okl...

Naziv: Grupa 4.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:03

Troškovnik - Potrošni i ugradbeni materijal za dijagnostiku te za restenoze i kalcificirane kompleksne lezije u dijabetičaraPovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni i ugradbeni materijal za dijagnostiku te za restenoze i kalcificirane kompleksne lezije u dijabeti...

Naziv: Grupa 5.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:10

Troškovnik - Potrošni materijal za transradijalni pristup i kompleksne, ekscentrične lezijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za transradijalni pristup i kompleksne, ekscentrične lezije

Naziv: Grupa 6.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:15

Troškovnik - Potrošni materijal za kompleksne kalcificirane lezije i suptotalne stenozePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za kompleksne kalcificirane lezije i suptotalne stenoze

Naziv: Grupa 7.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:21

Troškovnik - Potrošni i ugradbeni materijal kompleksne kalcificirane difuzne lezije, totalne kronične okluzijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni i ugradbeni materijal kompleksne kalcificirane difuzne lezije, totalne kronične okluzije

Naziv: Grupa 8.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:26

Troškovnik - Potrošni materijal za dijagnostiku, stentovi, kateteri i baloni za bifurkacije i kompleksne kalcificirane lezijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za dijagnostiku, stentovi, kateteri i baloni za bifurkacije i kompleksne kalcificirane l...

Naziv: Grupa 9.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:31

Troškovnik - Potrošni materijal za invazivnu procjenu značajnosti lezija i morfologije stenozaPovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za invazivnu procjenu značajnosti lezija i morfologije stenoza

Naziv: Grupa 10.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:37

Troškovnik - Potrošni materijal za fokalne restenoze i trombotske lezijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za fokalne restenoze i trombotske lezije

Naziv: Grupa 11.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:36:43

Troškovnik - Potrošni materijal za tvrde, kalcificrane plakove, kronične totalne okluzijePovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za tvrde, kalcificrane plakove, kronične totalne okluzije

Naziv: Grupa 12.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:37:12

Troškovnik - Potrošni materijal za aplikaciju kontrastnog sredstva,vađenja stranog tijela iz aorte i arterijaPovratak na vrh

Troškovnik - Potrošni materijal za aplikaciju kontrastnog sredstva,vađenja stranog tijela iz aorte i arterija

Naziv: Grupa 13.xlsx
Zadnja promjena: 20.12.2021. 11:37:02

Odluke o odabiru - Potrošni i ugradbeni materijal za aplikaciju kontrastnog sredstva, za ostijalne lezije, male krvne žile, tretiranje aneurizmi, ruptura koronarnih arterijaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 1.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 13:59:24

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za kompletnu dijagnostiku, hemostazu, za proksimalne fokalne stenozePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 2.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:00:29

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 3.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:00:56

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za vrlo zahtjevne lezije i male krvne žile, disekcije krvnih žila i akutne tromboske okluzijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 4.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:01:29

Odluke o odabiru - Potrošni i ugradbeni materijal za dijagnostiku te za restenoze i kalcificirane kompleksne lezije u dijabetičaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 5.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:01:55

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za transradijalni pristup i kompleksne, ekscentrične lezijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 6.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:02:22

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za kompleksne kalcificirane lezije i suptotalne stenozePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 7.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:02:46

Odluke o odabiru - Potrošni i ugradbeni materijal kompleksne kalcificirane difuzne lezije, totalne kronične okluzijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 8.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:03:06

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za dijagnostiku, stentovi, kateteri i baloni za bifurkacije i kompleksne kalcificirane lezijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 9.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:03:29

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za invazivnu procjenu značajnosti lezija i morfologije stenozaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 10.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:03:48

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za fokalne restenoze i trombotske lezijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 11.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:04:19

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za tvrde, kalcificrane plakove, kronične totalne okluzijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 12.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:05:00

Odluke o odabiru - Potrošni materijal za aplikaciju kontrastnog sredstva,vađenja stranog tijela iz aorte i arterijaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 13.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:05:35

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:06:50
Naziv: prilog 1.zip
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:06:56
Naziv: Prilog 2 - dokazi iz javnih registara EOJN.zip
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:07:04
Naziv: Prilog 3 - ažurirani popratni dokumenti.zip
Zadnja promjena: 4.2.2022. 14:09:20

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 20.1.2022. 12:18:22