Objava - Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

Preuzimanje objave
Naručitelj Termoplin d.d. Varaždin
Oznaka/broj 2022/S 0F5-0037665
Naziv Regulatori tlaka
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 39340000-7 Oprema za plinsku mrežu
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 950.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 14.10.2022. 09:00
Datum objave 26.9.2022.
Datum slanja 23.9.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: dokumentacija o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:29:25

ESPD - 1,2,3,4Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4Regulatori tlaka

Naziv: Grupe 1,2,3,4Regulatori tlaka
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:28:49

Troškovnik - niskotlačni regulatori tlakaPovratak na vrh

Troškovnik - niskotlačni regulatori tlaka

Naziv: troškovnik_regulatori 2023.xlsx
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:33:48

Troškovnik - niskotlačni industrijski regulatori tlakaPovratak na vrh

Troškovnik - niskotlačni industrijski regulatori tlaka

Naziv: troškovnik_regulatori 2023.xlsx
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:34:13

Troškovnik - srednjetlačni regulatori tlakaPovratak na vrh

Troškovnik - srednjetlačni regulatori tlaka

Naziv: troškovnik_regulatori 2023.xlsx
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:34:21

Troškovnik - srednjetlačni industrijski regulatori tlakaPovratak na vrh

Troškovnik - srednjetlačni industrijski regulatori tlaka

Naziv: troškovnik_regulatori 2023.xlsx
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:34:28

Odluke o odabiru - niskotlačni regulatori tlakaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:12:00

Odluke o odabiru - niskotlačni industrijski regulatori tlakaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:12:40

Odluke o odabiru - srednjetlačni regulatori tlakaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:13:02

Odluke o odabiru - srednjetlačni industrijski regulatori tlakaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:13:20

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:14:12

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:15:01

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:15:39
Naziv: ikom - dopuna ponude - GRUPA 3.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:15:49
Naziv: andel - dopuna ponude - GRUPA 3.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:16:03
Naziv: koncepting - dopuna ponude - GRUPA 3.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:16:10
Naziv: Dopuna ponude_IKOM_Grupa 3_21102022.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:16:17
Naziv: Nadopuna ponude Termoplin JN_MV_2_23 Grupa 3.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:16:25

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 14:17:03

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 14.10.2022. 10:02:51