Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2022/S 0F2-0037694
Naziv Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 14.10.2022. 09:00
Datum objave 26.9.2022.
Datum slanja 23.9.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 15.11.2022. 14.11.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DoN, sanacija habajućih asfaltnih slojeva.pdf
Zadnja promjena: 23.9.2022. 12:59:08
Naziv: Prilog 1-Tablični prikaz količina radova po ŽC i L...
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:22:46
Naziv: Prilog 2-Tablični prikaz dionica ŽC i LC.pdf
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:22:50
Naziv: Prilog 3 - Pregledna karta-Asfalti 2022.pdf
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:22:56

ESPD - Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijski

Naziv: Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijski
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:27:20

Troškovnik - Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Troškovnik - Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske župan...

Naziv: Troškovnik - Asfaltiranje 2022.XLS
Zadnja promjena: 23.9.2022. 11:36:37

Odluke o odabiru - Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru, sanacija habajućih asfaltnih slo...
Zadnja promjena: 18.10.2022. 7:54:28

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, sanacija haba...
Zadnja promjena: 18.10.2022. 7:55:13

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 14.10.2022. 9:07:27