Naručitelj OPĆINA VELIKA KOPANICA
Broj objave 2022/S 02K-0037817
Predmet koncesije Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica
Vrsta objave* Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 3.114.548,60
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.10.2022 13:00
Datum objave 27.9.2022.
Datum slanja 26.9.2022.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 07.06.2022. 06.06.2022.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: II. izmjena Dokumentacija za nadmetanje Velika Kop...
Zadnja promjena: 4.10.2022. 9:57:07
Naziv: Ponudbeni cjenik ZAVRŠNO.xlsx
Zadnja promjena: 6.6.2022. 10:17:32
Naziv: Odluka o načinu pružanja javne usluge saklupljanja...
Zadnja promjena: 6.6.2022. 10:17:37
Naziv: Obavijest o žalbi.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2022. 7:58:44
Naziv: Rješenje DKOM.pdf
Zadnja promjena: 26.9.2022. 9:09:33
Naziv: Obrazloženje izmjena.docx
Zadnja promjena: 26.9.2022. 9:16:09
Naziv: I. Odgovor na Zahtjerv za pojašnjenje i izmjenu do...
Zadnja promjena: 4.10.2022. 9:57:00
Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda Velika Kopanica.pdf
Zadnja promjena: 26.10.2022. 13:23:35
Naziv: Upisnik ponuda.pdf
Zadnja promjena: 26.10.2022. 13:23:42
Naziv: Punomoć.pdf
Zadnja promjena: 26.10.2022. 13:23:48
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Velika Kopanic...
Zadnja promjena: 24.11.2022. 8:44:13
Naziv: Odluka o odabiru Velika Kopanica.pdf
Zadnja promjena: 24.11.2022. 8:44:20

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o odabiru Velika Kopanica.pdf
Zadnja promjena: 24.11.2022. 8:42:58
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Velika Kopanic...
Zadnja promjena: 24.11.2022. 8:43:41

Informacija o izjavljenoj žalbi na odluku o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na odluku o odabiru koncesionara

Naziv: Informacija o izjavljenoj žalbi na odluku o odabir...
Zadnja promjena: 26.9.2022. 9:23:05

Informacija o ishodu žalbenog postupkaPovratak na vrh

Informacija o ishodu žalbenog postupka

Naziv: 202208261512554951.pdf
Zadnja promjena: 1.11.2022. 19:43:45