Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Klinička bolnica Merkur
Oznaka/broj 2022/S 0F2-0037824
Naziv Nabava potrošnog medicinskog materijala obloge za rane i ostomijska pomagala za potrebe Kliničke bolnice Merkur .
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33141000-0 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.074.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.10.2022. 12:00
Datum objave 27.9.2022.
Datum slanja 26.9.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: D0N - Obloge za rane i ostomija 22 radno 1 .pdf
Zadnja promjena: 26.9.2022. 10:51:48
Naziv: izmjena dokumentacije EMV 91 22 KBM.pdf
Zadnja promjena: 4.10.2022. 12:47:19
Naziv: Troškovnik Grupa 2 obloge_2022 izmjena.xlsx
Zadnja promjena: 4.10.2022. 12:48:00
Naziv: Troškovnik grupa 8. stoma 2022- izmjena.xlsx
Zadnja promjena: 4.10.2022. 12:48:20

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9Nabava potrošnog medicinskog materijala obloge za

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9Nabava potrošnog medicinsk...
Zadnja promjena: 26.9.2022. 10:58:43

Troškovnik - Grupa 1. - Obloge za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 1. - Obloge za rane

Naziv: Troškovnik Grupa 1. - 2022..xls.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:01:27

Troškovnik - Grupa 2.- Obloge za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 2.- Obloge za rane

Naziv: Troškovnik Grupa 2 obloge_2022.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:01:38

Troškovnik - Grupa 3. - Obloge za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 3. - Obloge za rane

Naziv: Troškovnik grupa 3 obloge 2022_.zip
Zadnja promjena: 28.9.2022. 7:24:05

Troškovnik - Grupa 4. - Obloge za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 4. - Obloge za rane

Naziv: Tro?kovnik grupa 4. obloge 2022 .xlsx.zip
Zadnja promjena: 27.9.2022. 9:30:02

Troškovnik - Grupa 5. - Obloge za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 5. - Obloge za rane

Naziv: Troškovnik grupa 5 obloge.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:02:02

Troškovnik - Grupa 6. - Obloge za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 6. - Obloge za rane

Naziv: Troškovnik grupa 6. obloge xlsx.xlsx.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:02:12

Troškovnik - Grupa 7. - Ostomijska pomagalaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 7. - Ostomijska pomagala

Naziv: Troškovnim Grupa 7. stoma 2022..xls.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:02:20

Troškovnik - Grupa 8. - Ostomijska pomagalaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 8. - Ostomijska pomagala

Naziv: Troškovnik grupa 8. stoma 2022.xlsx.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:02:27

Troškovnik - Grupa 9.- Ostomijska pomagalaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 9.- Ostomijska pomagala

Naziv: Troškovnik grupa 9 ostomija_.zip
Zadnja promjena: 26.9.2022. 11:02:33

Odluke o odabiru - Grupa 1. - Obloge za ranePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 1.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:54:25

Odluke o odabiru - Grupa 2.- Obloge za ranePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 2.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:54:51

Odluke o odabiru - Grupa 3. - Obloge za ranePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 3.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:55:21

Odluke o odabiru - Grupa 4. - Obloge za ranePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 4.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:55:37

Odluke o odabiru - Grupa 5. - Obloge za ranePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 5.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:56:00

Odluke o odabiru - Grupa 6. - Obloge za ranePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 6.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:56:21

Odluke o odabiru - Grupa 7. - Ostomijska pomagalaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 7.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:56:39

Odluke o odabiru - Grupa 8. - Ostomijska pomagalaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 8.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:56:49

Odluke o odabiru - Grupa 9.- Ostomijska pomagalaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru gr. 9.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:56:59

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda EMV 91 22 KBM...
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:50:08

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda EMV 91 22 KBM.p...
Zadnja promjena: 17.10.2022. 13:24:39