Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/S 002-0011547
2016/S 101-180647Pregled objave u TED-u
Naziv nabava dugoročnog kredita u kunama
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66113000-5 Usluge odobravanja kredita
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 4.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.7.2016. 10:00
Datum objave 27.5.2016.
Datum slanja 25.5.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 28.10.2016. 25.10.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 25.5.2016. 13:15:33

DOKUMENTACIJA kredit.pdf

Zadnja promjena: 25.5.2016. 13:17:57

Financijski izvještaji za 2014. godinu-OBJAVA NN.pdf

Zadnja promjena: 25.5.2016. 13:18:42

Financijski izvještaji za 2015. godinu-OBJAVA NN.pdf

Zadnja promjena: 25.5.2016. 13:19:19

Financijski izvještaj za 2016. godinu-OBJAVA NN.pdf

Zadnja promjena: 25.5.2016. 13:22:15

I izmjene Fin plana za 2016. godinu0001.pdf

Zadnja promjena: 27.6.2016. 13:34:48

Odgovor ponuditelju.pdf

Troškovnik - nabava dugoročnog kredita u kunamaPovratak na vrh

Troškovnik - nabava dugoročnog kredita u kunama

Zadnja promjena: 25.5.2016. 13:25:02

T R O Š K O V N I K -specifikacija i cijena kredita.pdf

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 7.7.2016. 12:49:07

Kredit-odluka o odabiru0001.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 7.7.2016. 12:51:56

Kredit-zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda0001.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 6.7.2016. 10:09:44

Zapisnik s otvaranja ponuda