Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00320
Naziv Izvođenje radova na sanaciji klizišta LC 22017 - VUKANCI - st.0+700 km - 0+930 km
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.6.2016. 10:00
Datum objave 23.6.2016.
Datum slanja 21.6.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:35:40
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:36:23
Naziv: KARTA klizišta_LC 22017_VUKANCI.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:36:40
Naziv: Tehnička dokum_LC 22017_ VUKANCI.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:37:25
Naziv: Troškovnik_LC 22017_VUKANCI_Prva faza radova.xls
Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:37:40