Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00320
Naziv Izvođenje radova na sanaciji klizišta LC 22017 - VUKANCI - st.0+700 km - 0+930 km
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 30.6.2016. 10:00
Datum objave 23.6.2016.
Datum slanja 21.6.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:35:40

Poziv za dostavu ponude.pdf

Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:36:23

Opće napomene.pdf

Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:36:40

KARTA klizišta_LC 22017_VUKANCI.pdf

Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:37:25

Tehnička dokum_LC 22017_ VUKANCI.pdf

Zadnja promjena: 21.6.2016. 12:37:40

Troškovnik_LC 22017_VUKANCI_Prva faza radova.xls