Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00322
Naziv Izvođenje radova na sanaciji klizišta ŽC2131
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 1.7.2016. 11:00
Datum objave 23.6.2016.
Datum slanja 21.6.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 13:34:51
Naziv: Opće napomene.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 13:35:06
Naziv: KARTA klizišta_ŽC 2131_ZAJEZDA.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 13:35:22
Naziv: Tehnička_dok_ŽC 2131_ZAJEZDA.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2016. 13:35:57
Naziv: Troškovnik_ŽC 2131_ZAJEZDA_natječaj.xls
Zadnja promjena: 21.6.2016. 13:36:09