Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Preuzimanje objave
Naručitelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Oznaka/broj 2023/S 0F3-0000916
2023/S 010-023041Pregled objave u TED-u
Naziv Usluga stručnog nadzora – Projekti obnove od potresa
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 3.738.227,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.9.2022. 13:00
Datum objave 13.1.2023.
Datum slanja 10.1.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 12.09.2022. 08.09.2022.
Obavijest o nadmetanju 12.08.2022. 10.08.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DOKUMENTACIJA O NABAVI_II. IZMJENA_08.09.2022..pdf
Zadnja promjena: 8.9.2022. 13:38:33
Naziv: Prilog 3_Prijedlog ugovora o javnim uslugama.pdf
Zadnja promjena: 10.8.2022. 16:05:55

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe 1,2Usluga stručnog nadzora – Projekti obnove od potresa

Naziv: Grupe 1,2Usluga stručnog nadzora – Projekti obnov...
Zadnja promjena: 10.8.2022. 16:12:05

Troškovnik - Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac, FSEU.2021.MZ.010Povratak na vrh

Troškovnik - Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jord...

Naziv: Prilog 2_Troškovnik_Grupa predmeta nabave 1.xlsx
Zadnja promjena: 10.8.2022. 16:16:13

Troškovnik - Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa bolnice Petrove 13, FSEU.2021.MZ.004Povratak na vrh

Troškovnik - Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa bolnice Petrove 13, FSEU.2021.MZ.004

Naziv: Prilog 2_Troškovnik_Grupa predmeta nabave 2.xlsx
Zadnja promjena: 10.8.2022. 16:16:24

Odluke o odabiru - Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac, FSEU.2021.MZ.010Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA O ODABIRU_GRUPA PREDMETA NABAVE 1.pdf
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:41:08

Odluke o odabiru - Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa bolnice Petrove 13, FSEU.2021.MZ.004Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA O ODABIRU_GRUPA PREDMETA NABAVE 2.pdf
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:41:28

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJE...
Zadnja promjena: 22.8.2022. 9:09:57

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJE...
Zadnja promjena: 8.9.2022. 13:36:36

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJE...
Zadnja promjena: 9.9.2022. 14:14:51

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA.pdf
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:48:29
Naziv: MIŠLJENJE STRUČNO SAVJETODAVNE GRUPE.pdf
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:47:18
Naziv: ODGOVOR_MPGI.pdf
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:47:23
Naziv: Pojašnjenja (naručitelj).zip
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:48:07
Naziv: DOHVAT_EOJN RH.zip
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:48:17
Naziv: DOHVAT_PODACI_ESPD OBRAZAC.zip
Zadnja promjena: 8.12.2022. 14:48:23

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 80-zapisnik otavaranje.pdf
Zadnja promjena: 19.9.2022. 14:00:04