Naručitelj Lučka uprava Split
Broj objave 2023/S 01K-0003639
Predmet koncesije Predmet koncesije predstavlja obavljanje djelatnosti trgovina i skladištenje tehničke robe uz korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja Vranjičkog bazena, na pomorskom dobru koje obuhvaća dio k.č.z. 54/2, dio 13473/62 i dio 922/2 k.o. Split.
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 7.506.802,04
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 27.02.2023 09:00
Datum objave 26.1.2023.
Datum slanja 25.1.2023.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 09.03.2023. 08.03.2023.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: 25. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE_TRG. I SKLADIŠTENJ...
Zadnja promjena: 25.1.2023. 13:00:43
Naziv: 1. SITUACIJA.pdf
Zadnja promjena: 25.1.2023. 13:02:08
Naziv: 2. NACRT.pdf
Zadnja promjena: 25.1.2023. 13:02:15
Naziv: IDEJNO RJEŠENJE.pdf
Zadnja promjena: 25.1.2023. 13:02:23
Naziv: IDEJNO RJEŠENJE _DOPUNA.pdf
Zadnja promjena: 25.1.2023. 13:02:31

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: 2. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELAT...
Zadnja promjena: 8.3.2023. 14:12:53
Naziv: 2. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - KONC. TRG...
Zadnja promjena: 8.3.2023. 14:26:42