Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/ 0BP-00455
Naziv sanaciji klizišta Klenovec Humski na Ž2095 dionica 1 - st. 1+820,00 km - 1+870,00 km - Faza I
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.9.2016. 11:00
Datum objave 7.9.2016.
Datum slanja 6.9.2016.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 6.9.2016. 10:07:15
Naziv: Prilog 1 - Opće napomene-Sanacija klizišta Klenove...
Zadnja promjena: 6.9.2016. 10:07:31
Naziv: Prilog 2 -Sanacija klizišta Klenovec Humski Ž2095....
Zadnja promjena: 6.9.2016. 10:08:12
Naziv: Prilog 3 - Pregledna karta sanacija klizišta na Ž2...
Zadnja promjena: 6.9.2016. 10:08:34
Naziv: Obrazac 4- Troškovnik sanacije klizišta Klenovec H...
Zadnja promjena: 6.9.2016. 10:08:58