Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Oznaka/broj 2016/S 002-0019817
Naziv Usluga kombiniranog kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 750.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.9.2016. 10:30
Datum objave 8.9.2016.
Datum slanja 7.9.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 09.11.2016. 08.11.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje - F 237-16.pdf
Zadnja promjena: 7.9.2016. 13:51:50
Naziv: PRILOG 4 - Tehnička specifikacija-2016.pdf
Zadnja promjena: 7.9.2016. 13:52:10
Naziv: Prijedlog Ugovora F 237- 2016.pdf
Zadnja promjena: 7.9.2016. 13:52:46
Naziv: objašnjenje dokum F 237-16.pdf
Zadnja promjena: 13.9.2016. 13:04:00

Troškovnik - Usluga kombiniranog kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)Povratak na vrh

Troškovnik - Usluga kombiniranog kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Naziv: PRILOG 5 - Troškovnik 8-2016.pdf
Zadnja promjena: 7.9.2016. 13:54:49

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Naziv: Odluka o odabiru F237-16.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2016. 13:47:56

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ¸Zapisnik o pregledu F237-16.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2016. 13:48:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik o otvaranju F 237-16.pdf
Zadnja promjena: 28.9.2016. 10:53:47