Naručitelj Općina Bale-Comune di Valle
Broj objave 2023/S 01K-0034824
Predmet koncesije dimnjačarski poslovi
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 10.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.09.2023 10:00
Datum objave 17.8.2023.
Datum slanja 16.8.2023.

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 12.10.2023. 11.10.2023.
Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 13.09.2023. 12.09.2023.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje koncesija za dimnjačar...
Zadnja promjena: 16.8.2023. 12:04:46
Naziv: Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačar...
Zadnja promjena: 16.8.2023. 12:06:35
Naziv: Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova.pdf
Zadnja promjena: 16.8.2023. 12:06:47
Naziv: 1. Izmjena Dokumantacije za nadmetanje.docx
Zadnja promjena: 7.9.2023. 9:04:36

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske usluge....
Zadnja promjena: 11.10.2023. 14:11:57