Naručitelj Općina Bogdanovci
Broj objave 2023/S 01K-0038436
Predmet koncesije Davanje koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci – ponovljeni postupak
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 434.183,20
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.10.2023 12:00
Datum objave 13.9.2023.
Datum slanja 12.9.2023.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DZN_otpad_Bogdanovci_12092023.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:48:38
Naziv: P1_Ponudbeni list.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:48:59
Naziv: P1a_Dodatak I_član ZGS.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:09
Naziv: P1b_Dodatak II_podugovaratelj.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:35
Naziv: P1c_Dodatak III_oslanjanje.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:47
Naziv: P2_Cjenik javne usluge.xlsx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:54
Naziv: P3_Odluka o načinu pružanja JU.pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:02
Naziv: P4_Izjava o prihvaćanju.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:08
Naziv: P5a_Podaci o poslovnom nastanu GS.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:14
Naziv: P5b_Podaci o državljanstvu za fiz.osobe.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:22
Naziv: P6_Izjava o nekažnjavanju.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:33
Naziv: P7_Izjava o likvidaciji i obustavi.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:41
Naziv: P8_Izjava o isključenju_3.2.DZN.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:49
Naziv: P9_Izjava o nepostojanju zabrane.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:56
Naziv: P10_Popis glavnih usluga_2020-2023.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:04
Naziv: P11_Popis tehničke opreme.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:12
Naziv: P12_Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje.do...
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:21
Naziv: P13_Prijedlog ugovora o koncesiji.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:29