Naručitelj Općina Bogdanovci
Broj objave 2023/S 01K-0038436
Predmet koncesije Davanje koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci – ponovljeni postupak
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 432.718,88
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 06.11.2023 12:00
Datum objave 13.9.2023.
Datum slanja 12.9.2023.

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 23.11.2023. 22.11.2023.
Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 13.10.2023. 12.10.2023.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: I. Izmijenjeni DZN_ otpad_Bogdanovci_12102023.docx
Zadnja promjena: 12.10.2023. 15:16:09
Naziv: P1_Ponudbeni list.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:48:59
Naziv: P1a_Dodatak I_član ZGS.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:09
Naziv: P1b_Dodatak II_podugovaratelj.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:35
Naziv: P1c_Dodatak III_oslanjanje.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:49:47
Naziv: P2_I. izmijenjeni Cjenik javne usluge.xlsx
Zadnja promjena: 12.10.2023. 15:16:21
Naziv: P3_Odluka o načinu pružanja JU.pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:02
Naziv: P4_Izjava o prihvaćanju.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:08
Naziv: P5a_Podaci o poslovnom nastanu GS.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:14
Naziv: P5b_Podaci o državljanstvu za fiz.osobe.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:22
Naziv: P6_Izjava o nekažnjavanju.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:33
Naziv: P7_Izjava o likvidaciji i obustavi.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:41
Naziv: P8_Izjava o isključenju_3.2.DZN.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:49
Naziv: P9_Izjava o nepostojanju zabrane.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:50:56
Naziv: P10_Popis glavnih usluga_2020-2023.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:04
Naziv: P11_Popis tehničke opreme.docx
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:12
Naziv: P12_Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje.do...
Zadnja promjena: 12.9.2023. 10:51:21
Naziv: P13_I. izmijenjeni Prijedlog ugovora o koncesiji.d...
Zadnja promjena: 12.10.2023. 15:16:44
Naziv: Obrazloženje I. izmjene DZN_12102023.docx
Zadnja promjena: 12.10.2023. 15:16:50

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 10.11.2023. 8:51:43
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 10.11.2023. 8:52:02
Naziv: Zapisnik-s-upisnikom_otvaranje_06112023.pdf
Zadnja promjena: 10.11.2023. 8:52:13
Naziv: Odluka o stavljanju van snage 13.11.2023..pdf
Zadnja promjena: 22.11.2023. 8:42:30
Naziv: Ispravak Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u po...
Zadnja promjena: 22.11.2023. 8:42:41
Naziv: Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u ...
Zadnja promjena: 22.11.2023. 8:42:48