Naručitelj Splitsko-dalmatinska županija
Broj objave 2023/S 01K-0038932
Predmet koncesije Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i ugostiteljskih terasa (štekata), na dijelu k.o. Žedno, predio Sveti Križ, Grad Trogir
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 3.992.361,14
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.10.2023 23:59
Datum objave 15.9.2023.
Datum slanja 14.9.2023.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o poništenju koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 18.01.2024. 17.01.2024.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: 01_Dokumentacija za nadmetanje.doc
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:33
Naziv: 02_Predložak_studija_SDŽ.doc
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:37
Naziv: 03_Suglasnost Grad Trogir.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:41
Naziv: 04_Očitovanje Konzervatori.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:45
Naziv: 05_Suglasnost LK.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:52
Naziv: 06_Suglasnost MGOR.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:55
Naziv: 07_Suglasnost ODO.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 14:59:59
Naziv: 08_Suglasnost ŽDO.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 15:00:04
Naziv: 09_Lokacijska informacija.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 15:00:08
Naziv: 10_Grafički prikaz.pdf
Zadnja promjena: 14.9.2023. 15:00:12