Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Oznaka/broj 2016/S 002-0026212
Naziv ČIŠĆENJE SEPARATORA
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90500000-2 Usluge u vezi s otpacima i otpadom
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 800.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 14.12.2016. 10:30
Datum objave 24.11.2016.
Datum slanja 23.11.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje) 21.02.2017. 20.02.2017.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje H 253-16.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:53:53
Naziv: Tehnički uvjeti_Grupa I.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:54:14
Naziv: Tehnički uvjeti_Grupa II.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:54:36
Naziv: Tehnički uvjeti_Grupa III.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:54:53
Naziv: Prijedlog ugovora-H 253-16 - separatori - Grupa I....
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:55:12
Naziv: Prijedlog ugovora-H 253-16 - separatori - Grupa II...
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:55:26
Naziv: Prijedlog ugovora-H 253-16 - separatori - Grupa II...
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:55:40
Naziv: Objašnjenje DZN 30.11. 16 docx.pdf
Zadnja promjena: 30.11.2016. 14:16:56

Troškovnik - dionice autoceste u nadležnosti TJO Bosiljevo, Čavle, RupaPovratak na vrh

Troškovnik - dionice autoceste u nadležnosti TJO Bosiljevo, Čavle, Rupa

Naziv: Troškovnik_Grupa I.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:57:44

Troškovnik - dionice autoceste u nadležnosti TJO Ogulin, Brinje, Perušić, Sveti Rok i SplitPovratak na vrh

Troškovnik - dionice autoceste u nadležnosti TJO Ogulin, Brinje, Perušić, Sveti Rok i Split

Naziv: Troškovnik_Grupa II.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:58:04

Troškovnik - dionice autoceste u nadležnosti TJO Ivanja RekaPovratak na vrh

Troškovnik - dionice autoceste u nadležnosti TJO Ivanja Reka

Naziv: Troškovnik_Grupa III.pdf
Zadnja promjena: 23.11.2016. 13:58:24

Odluka o poništenjuPovratak na vrh

Odluka o poništenju cjelokupnog predmeta

Naziv: Odluka o poništenju g. I.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2017. 15:24:12

Odluka o poništenju cjelokupnog predmeta

Naziv: Odluka o poništenju g II.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2017. 15:25:23

Odluka o poništenju cjelokupnog predmeta

Naziv: Odluka o poništenju g. III.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2017. 15:25:44

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu H 253-16.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2017. 15:23:45

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik o otvaranju H253-16.pdf
Zadnja promjena: 14.12.2016. 10:49:13