Naručitelj Grad Umag
Broj objave 2017/S 04K-0000200
Predmet koncesije dimnjačarski poslovi
Vrsta objave* Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
Vrsta koncesije javne usluge proc. vrijed manje od 5.000.000 EUR (bez PDV-a)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 50.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.04.2016 12:00
Datum objave 9.1.2017
Datum slanja 5.1.2017

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o namjeri davanja koncesije 24.03.2016. 23.03.2016.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh