Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova
Oznaka/broj 2017/S 003-0000651
2017/S 011-016686Pregled objave u TED-u
Naziv TONSKA OPREMA PO GRUPAMA - A) BEŽIČNI MIKROFONI ZA STUDIO 10 B) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR PULA C) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR RIJEKA D) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR DUBROVNIK E) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR OSIJEK
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 31710000-6 Elektronička oprema
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 5.106.400,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.4.2016. 11:00
Datum objave 16.1.2017.
Datum slanja 12.1.2017.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 08.03.2016. 07.03.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje ELEKTRONIČKA DOSTAVA P...
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:26:55
Naziv: Ponudbeni list - Tonska oprema po grupama.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:27:01
Naziv: IZJAVA O NEKAZNJAVANJU _NN 90_11, 83_13 ,143_13 i ...
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:27:08
Naziv: Tehnicka specifikacija - grupa A.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:27:16
Naziv: Tehnicka specifikacija - grupa B.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:27:38
Naziv: Tehnicka specifikacija - grupa C.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:27:52
Naziv: Tehnicka specifikacija - grupa D.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:28:02
Naziv: Tehnicka specifikacija - grupa E.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:30:36
Naziv: Odgovor na pitanja - Tonska oprema po grupama (Bog...
Zadnja promjena: 25.3.2016. 11:09:17

Troškovnik - A) BEŽIČNI MIKROFONI ZA STUDIO 10Povratak na vrh

Troškovnik - A) BEŽIČNI MIKROFONI ZA STUDIO 10

Naziv: Troskovnik - grupa A.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:34:42

Troškovnik - B) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR PULAPovratak na vrh

Troškovnik - B) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR PULA

Naziv: Troskovnik - grupa B.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:34:48

Troškovnik - C) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR RIJEKAPovratak na vrh

Troškovnik - C) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR RIJEKA

Naziv: Troskovnik - grupa C.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:34:57

Troškovnik - D) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR DUBROVNIKPovratak na vrh

Troškovnik - D) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR DUBROVNIK

Naziv: Troskovnik - grupa D.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:35:04

Troškovnik - E) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR OSIJEKPovratak na vrh

Troškovnik - E) TONSKA OPREMA ZA HRT CENTAR OSIJEK

Naziv: Troskovnik - grupa E.pdf
Zadnja promjena: 7.3.2016. 15:35:15

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda - Tonska oprema po gru...
Zadnja promjena: 18.4.2016. 11:07:44
Naziv: Upisnik o zaprimanju ponuda - Tonska oprema po gru...
Zadnja promjena: 28.7.2016. 15:07:28