Upute za registraciju (novog) naručitelja


Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske je jedinstveni portal na kojemu naručitelji objavljuju, a potencijalni ponuditelji pregledavaju sve objavljene objave javne nabave Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08 i 90/11).

Ova uputa prikazuje postupak registracije naručitelja.

Postupak registracije dijeli se na tri osnovna dijela:
  1. nulti korak
  2. registracija naručitelja
  3. registracija naručitelja - korisnika

Postupak registracije započinjete odabirom opcije "Registracija" (točka 1. na slici).

1. Nulti korak
U nultom koraku birate vrstu naručitelja (točka 2. na slici).
Za navigaciju koristite "Dalje" (točka 3. na slici).2. Registracija naručitelja

U ovom dijelu upisujete podatke o naručitelju (organizaciji).
 


3. Registracija naručitelja - korisnika

U ovom dijelu unosite podatke za tzv. nultog korisnika.

Automatski mu se dodjeljuje hijerarhijski najviša korisnička uloga ("Administrator naručitelja").

Nakon što završite postupak registracije sustav Vam šalje e-poštom uputu kako aktivirati organizaciju odnosno korisnički račun.

Isti korisnički račun možete koristiti za besplatno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje (izbornik "Javni oglasnik" -> "Popis objava").

Nakon aktivacije tzv. nulti korisnik ("Administrator naručitelja") može dodavati nove korisnike i organizacijske jedinice ako je potrebno.

Detalje o korisničkim ulogama možete pogledati ovdje.