Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj OPĆINA POLAČA
Oznaka/broj 2016/S 002-0005724
Naziv IZVOĐENJE RADOVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JAGODNJA GORNJA U OPĆINI POLAČA
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45453100-8 Sanacijski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 13.090.334,66
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 3.5.2016. 10:00
Datum objave 16.3.2016.
Datum slanja 15.3.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 16.3.2016. 9:14:48

DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_Opcina_Polaca.docx

Zadnja promjena: 25.3.2016. 15:47:16

IZVEDBENI_NACRTI_KNJIGA 1.7z

Zadnja promjena: 25.3.2016. 15:49:57

IZVEDBENI_NACRTI_ KNJIGA 2.7z

Zadnja promjena: 25.3.2016. 16:02:06

IZVEDBENI_NACRTI_ KNJIGA 3.7z

Zadnja promjena: 25.3.2016. 16:28:48

DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_Opcina_Polaca_ukljucena_1.izmjena.PDF

Zadnja promjena: 25.3.2016. 16:29:04

Pojasnjenje_DZN_I.pdf

Zadnja promjena: 1.4.2016. 16:38:51

Pojasnjenje_DZN_II.pdf

Zadnja promjena: 4.4.2016. 16:01:30

Pojasnjenje_DZN_III.pdf

Zadnja promjena: 8.4.2016. 14:25:01

DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_Opcina_Polaca_ukljucena_2.izmjena.docx

Zadnja promjena: 8.4.2016. 16:04:37

Troskovnik.xlsx

Zadnja promjena: 8.4.2016. 16:11:37

Pojasnjenje_DZN_IV.pdf

Zadnja promjena: 15.4.2016. 17:20:35

Pojašnjenje_DZN_V.pdf

Zadnja promjena: 20.4.2016. 13:58:34

Pojasnjenje_DZN_VI.pdf

Zadnja promjena: 20.4.2016. 14:07:04

DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_Opcina_Polaca_ukljucena_3.izmjena.docx

Zadnja promjena: 20.4.2016. 14:01:08

Troskovnik.xlsx

Zadnja promjena: 22.4.2016. 18:09:33

Pojasnjenje_DZN_VII.PDF

Zadnja promjena: 22.4.2016. 17:39:17

DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_Opcina_Polaca_ukljucena_4.izmjena.docx

Zadnja promjena: 28.4.2016. 14:29:20

Pojasnjenje_DZN_VIII.pdf

Troškovnik - IZVOĐENJE RADOVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JAGODNJA GORNJA U OPĆINI POLAČAPovratak na vrh

Troškovnik - IZVOĐENJE RADOVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JAGODNJA GORNJA U OPĆINI POLAČA

Zadnja promjena: 20.4.2016. 14:14:12

TROŠKOVNIK_Odlagaliste_komunalnog_otpada_jagodnja_Gornja_Opcina_Polaca.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 3.5.2016. 12:07:20

Zapisnik_o_javnom_otvaranju_ponuda.pdf