Objava - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

Preuzimanje objave
Naručitelj OPĆINA POLAČA
Oznaka/broj 2016/S 014-0008577
Naziv IZVOĐENJE RADOVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JAGODNJA GORNJA U OPĆINI POLAČA
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45453100-8 Sanacijski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 13.090.334,66
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 3.5.2016. 10:00
Datum objave 21.4.2016.
Datum slanja 20.4.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_...
Zadnja promjena: 16.3.2016. 9:14:48
Naziv: IZVEDBENI_NACRTI_KNJIGA 1.7z
Zadnja promjena: 25.3.2016. 15:47:16
Naziv: IZVEDBENI_NACRTI_ KNJIGA 2.7z
Zadnja promjena: 25.3.2016. 15:49:57
Naziv: IZVEDBENI_NACRTI_ KNJIGA 3.7z
Zadnja promjena: 25.3.2016. 16:02:06
Naziv: DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_...
Zadnja promjena: 25.3.2016. 16:28:48
Naziv: Pojasnjenje_DZN_I.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 16:29:04
Naziv: Pojasnjenje_DZN_II.pdf
Zadnja promjena: 1.4.2016. 16:38:51
Naziv: Pojasnjenje_DZN_III.pdf
Zadnja promjena: 4.4.2016. 16:01:30
Naziv: DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 14:25:01
Naziv: Troskovnik.xlsx
Zadnja promjena: 8.4.2016. 16:04:37
Naziv: Pojasnjenje_DZN_IV.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 16:11:37
Naziv: Pojašnjenje_DZN_V.pdf
Zadnja promjena: 15.4.2016. 17:20:35
Naziv: Pojasnjenje_DZN_VI.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2016. 13:58:34
Naziv: DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_...
Zadnja promjena: 20.4.2016. 14:07:04
Naziv: Troskovnik.xlsx
Zadnja promjena: 20.4.2016. 14:01:08
Naziv: Pojasnjenje_DZN_VII.PDF
Zadnja promjena: 22.4.2016. 18:09:33
Naziv: DZN_Odlagaliste_komunalnog_otpada_Jagodnja_Gornja_...
Zadnja promjena: 22.4.2016. 17:39:17
Naziv: Pojasnjenje_DZN_VIII.pdf
Zadnja promjena: 28.4.2016. 14:29:20

Troškovnik - IZVOĐENJE RADOVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JAGODNJA GORNJA U OPĆINI POLAČAPovratak na vrh

Troškovnik - IZVOĐENJE RADOVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JAGODNJA GORNJA U OPĆINI POLAČA

Naziv: TROŠKOVNIK_Odlagaliste_komunalnog_otpada_jagodnja_...
Zadnja promjena: 20.4.2016. 14:14:12

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik_o_javnom_otvaranju_ponuda.pdf
Zadnja promjena: 3.5.2016. 12:07:27