Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0006490
Naziv Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.948.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 27.4.2017. 10:00
Datum objave 7.4.2017.
Datum slanja 6.4.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 31.07.2017. 28.07.2017.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:43:41

Dokumentacija -sanacija habajućih slojeva asfalta.pdf

Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:04

Opće napomene -sanacija habajućih slojeva 2017.pdf

Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:18

Prilog 1. Tablični prikaz količine radova po dionicama.pdf

Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:42

Prilog 2. Tablični prikaz dionica županijskih i lokalnih cesta.pdf

Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:50

Prilog 3. Pregledna karta - Sanacija habajućih slojeva.pdf

Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:45:12

Ponudbeni troškovnik - Sanacija habajućih slojeva.xls

Troškovnik - Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Troškovnik - Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapins...

Zadnja promjena: 25.4.2017. 13:59:36

Ponudbeni troškovnik - Sanacija habajućih slojeva.xls

Odluke o odabiru - Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 17.5.2017. 12:34:03

Sanacija habajućih asf. slojeva-odluka o odabiru0001.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 17.5.2017. 12:37:07

Sanacija habajućih asfaltnih slojeva-zapisnik o pregledu0001.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 27.4.2017. 10:12:05

Zapisnik s otvaranja ponuda.doc