Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Preuzimanje objave
Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2017/S 0F3-0015788
Naziv Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.948.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 27.4.2017. 10:00
Datum objave 31.7.2017.
Datum slanja 28.7.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o nadmetanju 07.04.2017. 06.04.2017.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija -sanacija habajućih slojeva asfalta....
Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:43:42
Naziv: Opće napomene -sanacija habajućih slojeva 2017.pdf
Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:04
Naziv: Prilog 1. Tablični prikaz količine radova po dioni...
Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:18
Naziv: Prilog 2. Tablični prikaz dionica županijskih i lo...
Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:42
Naziv: Prilog 3. Pregledna karta - Sanacija habajućih slo...
Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:44:50
Naziv: Ponudbeni troškovnik - Sanacija habajućih slojeva....
Zadnja promjena: 6.4.2017. 9:45:12

Troškovnik - Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Troškovnik - Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapins...

Naziv: Ponudbeni troškovnik - Sanacija habajućih slojeva....
Zadnja promjena: 25.4.2017. 13:59:36

Odluke o odabiru - Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Sanacija habajućih asf. slojeva-odluka o odabiru00...
Zadnja promjena: 17.5.2017. 12:34:03

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Sanacija habajućih asfaltnih slojeva-zapisnik o pr...
Zadnja promjena: 17.5.2017. 12:37:07

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda.doc
Zadnja promjena: 27.4.2017. 10:12:05